O badaniach

Przeprowadzamy badania poziomu jakości obsługi metodą tajemniczego klienta. Zapewniamy dostęp do wyników badań i analiz w trybie on-line. Mamy możliwość dostosowania raportów do wymogów Klienta. 

Klienci

Nasi Klienci to między innymi: Przewozy Regionalne, Drogerie Vica, Drogerie Stars, Trendy Shops, Aquapark Łódź, Lusowski Zdrój, Wiadmości Kosmetyczne, Biznes Motocyklowy, Drogerie Sekret Urody, Sklepy Clavier, salony meblowe...

Rzetelność

W minionym roku wszystkie przeprowadzone przez nas badania (ankiety) zostały zaakceptowane przez naszych klientów, co oznacza, że zrealizowaliśmy nasz roczny cel - 100 % rzetelności.

Priorytetem prowadzonych badań jest dla nas dbałość o prawdziwe i wiarygodne wyniki.  Stąd też kładziemy szczególną uwagę na kwestię weryfikacji odbytych wizyt w badanych punktach.  Weryfikacja może następować na podstawie: paragonu, zdjęcia, opisu wybranej części sklepu, opisu sprzedawcy lub jeżeli posiadał  identyfikator - podaniu jego imienia. Dodatkowo każda z ankiet jest dokładnie czytana i porównywane są elementy wspólne dla danego  punktu sprzedaży (pomiędzy ankietami pochodzącymi od różnych audytorów). 

Narzędzie

Do korzystania z wyników badań służy naszym klientom panel badawczy - intuicyjny w obsłudze, dostępny 24h na dobę. Jego standardowa funkcjonalność jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb informacyjnych klienta.  

Podstawowe funkcjonalności panelu klienta to: możliwość filtrowania i sortowania ankiet według: daty badania, miejscowości, płci tajemniczego klienta, wieku tajemniczego klienta, oceny uzyskanej podczas badania. Wyniki można dodatkowo filtrować według imienia sprzedawcy, numeru pytania w ankiecie lub innego kryterium.

O wprowadzeniu kolejnej ankiety informuje system, przesyłając informację na maila. Można rówież wykorzystać system alertów mailowych - informujących np. o uzyskaniu oceny z badania poniżej założonego celu.

Każdy ekran można wydrukować. Panel umożliwia również eksport danych do pliku zewnętrznego w celu dalszej ich obróbki np. w Excelu. 

Zakres dostępu do danych może zostać idywidualnie ustanowiony dla odrębnych grup użytkowników.

W panelu dostępna jest wizualizacja wyników przy wykorzystaniu wykresów.

Audytorzy / prowadzący badania

Dysponujemy bazą doświadczonych audytorów, gotowych do badań na terenie całego kraju. Nasi audytorzy to osoby w różnym wieku, statusie majątkowym, poziomie wykształcenia, wykonujące różne zawody, z różnorodnymi zainteresowaniami.

Liczba zrejestrowanych audytorów: 4323

Liczba miast: 794

Rodzaje badań

Tajemniczy klient odwiedzając punkt handlowy/usługowy bada fakty, opisuje zastaną sytuację, relacjonuje  przebieg wydarzeń. Powstrzymuje się on jednocześnie od dokonywania własnych ocen i wyrażania opinii.  Ten rodzaj badania idealnie nadaje się do sprawdzenia funkcjonujących standardów obsługi klienta.

Sprawdzenie ograniczonej ilości elementów obsługi klienta (max 5szt). Badanie dające szybką i cenowo atrakcyjną informację zwrotną. 

Item body.

To forma badania telefonicznego dedykowana głównie sprawdzeniu jakości obsługi klienta w sieciach  call center oraz infoliniach.

Forma badania mailowego dedykowana w większości do sprawdzenia funkcjonowania zdalnych biur obsługi klienta - ich szybkości reakcji, skuteczności w załatwianiu spraw klientów itd. 

Item body.