Q: Jak wygląda kwestia podatku i wystawienia PIT-11 na koniec roku?

A: Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od umów o dzieło nie przekraczających miesięcznie kwoty 200 zł, które Państwo podpisali z naszą firmą został pobrany i zapłacony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przez sgm consulting. W związku z powyższym opodatkowanie tych umów podatkiem ryczałtowym 18% oznacza, że Państwo nie będą wykazywać tych przychodów w swoim zeznaniu rocznym, a sgm consulting nie wystawi dla Państwa informacji podatkowej PIT-11.


Q: Jaka forma umowy jest podpisywana na wykonywane badania?

A: Z osobą, która wykonuje badania tajemniczy klient jest podpisywana umowa o dzieło.


Q: Czy po wykonaniu badania tajemniczego klienta personalia audytora są przesyłane do zlecającego badanie (Klienta sgm consulting)?

A: Imię, nazwisko, adres zamieszkania nie są ujawniane Klientowi naszej firmy. Tym samym tajemniczy klient zachowuje pełną anonimowość względem osób, których pracę opisywał. Informacja, kto wykonał daną ankietę są jedynie zapisane w systemie sgm consulting celem kontroli i oceny pracy audytora. Brak zachowania anonimowości mógłby mieć istotny wpływ na treść wypełnianej ankiety z pobytu w punkcie handlowym.


Q: Czy w badaniu tajemniczy klient mogą wziąć udział osoby nieletnie?

A: Nie ma takiej możliwości. Aplikacje do pracy w charakterze tajemniczego klienta przyjmowane są wyłącznie od osób pełnoletnich.


Q: Jeżeli jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, pobierającą zasiłek, czy mogę wykonać badanie tajemniczy klient, nie tracąc prawa do otrzymywanego zasiłku?

A: Zawsze prosimy o uprzednie sprawdzenie w swoim macierzystym UP, jaka jest interpretacja i stanowisko urzędu w tej kwestii.


Q: Jeżeli wasza firma daje ponownie ogłoszenie w mojej miejscowości, a już wcześniej zgłosiłem się do was na tajemniczego klienta to czy mam powtórnie się zarejestrować?

A: Nie ma takiej potrzeby. Gdy raz się osoba zgłosi do nas, wypełniając formularz zgłoszeniowy, to jest w naszej bazie i nie ma konieczności powtórnej rejestracji. Wyjątkiem jest sytuacja zmiany swoich danych np. miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego. Wówczas należy ponownie wypełnić formularz kontaktowy.

www.sgmconsulting.pl, biuro@sgmconsulting.pl, tel 601 75 25 26, fax. 61 81 64 442