Osoby pracujące dla nas w charakterze tajemniczych klientów otrzymują częściej zadania na przeprowadzenie badania im lepiej wypełnią poniższe trzy warunki:

Warunek 1 - dana osoba przebywa (mieszka, jest przejazdem) na obszarze, gdzie badanie powinno być wykonane np. audytor studiuje w Warszawie i tam też jest do wykonania zadanie.

Warunek 2 - tajemniczy klient pasuje do badania pod względem wzorca osobowościowego np. pod względem hobby, specjalności, zainteresowań.

Warunek 3 - z poprzednich badań wykonanych dla naszej firmy (włącznie z pierwszym badaniem weryfikacyjnym) tajemniczy klient otrzymał wysoką ocenę punktową.

www.sgmconsulting.pl, biuro@sgmconsulting.pl, tel 601 75 25 26, fax. 61 81 64 442