Tajemniczy klient – jak się zarejestrować, mini poradnik

Krok 1 – Zgłoszenie do bazy tajemniczych klientów

Aby zgłosić swoją chęć do pracy w charakterze tajemniczego klienta należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce "zgłoszenia / praca". Po rejestracji w bazie danych naszej firmy prosimy o cierpliwość. Częstotliwość zleceń zależy od wielu czynników, takich jak np. miejsce zamieszkania, poszukiwany przez nas profil klienta docelowego itd.

Krok 2 – Weryfikacja kandydata

W przypadku, gdy profil osoby zarejestrowanej w bazie jest zgodny z poszukiwanym przez nas profilem klienta wówczas kontaktujemy się z taką osobą i prosimy o wykonanie tzw. badania testowego. Jest to badanie bezpłatne, które ma odpowiedzieć nam, czy osoba zarejestrowana nadaje się do roli tajemniczego klienta. Weryfikacja jest dokonywana dla osoby zarejestrowanej w bazie tylko raz - na początku współpracy.

Krok 3 – Wykonanie badania tajemniczy klient

Osoba, która pozytywnie przejdzie weryfikację otrzymuje propozycję wykonania badania tajemniczego klienta - płatnego. Wówczas podawane są: stawka wynagrodzenia, miejsce, czas badania, scenariusz wizyty, kryteria oceny badanego punktu (arkusz oceny), dokonywane jest ewentualne przeszkolenie. Tajemniczy klient potwierdza przyjcie warunków zadania i wykonuje badanie zgodnie z założeniami, bądź rezygnuje i wówczas zlecenie przechodzi do kolejnej osoby.

Krok 4 – Weryfikacja i rozliczenie badania tajemniczy klient

Po wykonaniu badania i wypełnieniu elektronicznej ankiety praca tajemniczego klienta jest weryfikowana pod względem wiarygodności i rzetelności przez koordynatora badań sgm consulting. Gdy praca tajemniczego klienta nie budzi wątpliwości wówczas następuje finansowe rozliczenie.

Krok 5 - Ocena pracy tajemniczego klienta

Ostatnim etapem jest wydanie opinii nt. pracy tajemniczego klienta. Każde wykonane badanie jest oceniane w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza ocenę najsłabszą, a 5 najwyższą. Oceny dokonywane są na potrzeby sgm consulting i są do wgladu wyłącznie do wiadomości tajemniczego klienta. Najwyższą ocenę uzyskuje się za szczegółowość opisów, zaangażowanie, kreatywność i brak błędów językowych.

www.sgmconsulting.pl, biuro@sgmconsulting.pl, tel 601 75 25 26, fax. 61 81 64 442