Dla managerów

Motywowanie pracowników punktu handlowego

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących funkcję kierowników lub key accountów, którzy odpowiedzialni są w sieciach detalicznych za personel sklepów. W trakcie zajęć pokazana jest rola, a także zadania stojące przed kierownikami/key accountami w zakresie motywowania pracowników liniowych sklepów i budowania właściwej atmosfery w miejscu pracy.

Dla sprzedawców

Obsługa klienta, czyli jak zwiększyć sprzedaż wykorzystując swój potencjał

Warsztaty dedykowane załogom sklepów detalicznych i punktów usługowych. Sprawdzone techniki. Duża skuteczność mierzona wzrostem sprzedaży, potwierdzona u dotychczasowych Klientów. Czas pojedynczego warsztatu to około 2-3 godziny. Szkolenia obejmują techniki sprzedaży, efektywne prowadzenie działań promocyjnych w sklepie oraz merchandising. Szkolenia poprzedzane są najczęściej wizytami - tajemniczych klientów w celu oceny poziomu obsługi klienta.